Utvendig vask- lakkrens og polering
fra kr. 2.500,-
Vi tar vekk de andre pakkene